Príbeh Cukru supports

Pracovne aj súkromne radi podporujeme inovatívne nápady a zaujímavé myšlienky. Dlhodobo spolupracujeme s viacerými neziskovými organizáciami a poskytujeme zľavy začínajúcim projektom. V roku 2016 sme sa rozhodli tieto aktivity zastrešiť pod hlavičkou “Cukru supports”.

Do výzvy sa prihlásilo 231 projektov a vybrať osem z nich vôbec nebolo jednoduché. V rámci pravidiel sme pre neziskové organizácie a firmy určili ako základnú podmienku existenciu nie dlhšiu ako dva roky. Viacerí z vás napísali, že hoci fungujete dlhšie, myslíte si, že vaša činnosť je hodná podpory. My o tom vôbec nepolemizujeme. Na našej planéte je množstvo nápadov a aktivít, ktoré si podporu zaslúžia. Aby však človek vedel vybrať a nezbláznil sa z toho objemu vecí, ktoré sa vo svete dejú, je potrebné si vopred stanoviť nejaké kritériá. Tým naším boli napríklad dva roky, pretože chceme tento rok podporiť tých, ktorí sú na začiatku. Dĺžka pôsobenia sa nevzťahovala na kategóriu „Osamelý jazdec“. Viac nájdete v pravidlách.

Pôsobíme v Trnave, kde aj aktívne podporujeme komunitné dianie, a tak je jeden projekt z finálnej osmičky práve z Trnavy. Ďalšou internou podmienkou pri rozhodovaní bolo vybrať jeden projekt z Českej republiky. Ostatných šesť miest obsadili silné osobné príbehy, idey venujúce sa ekológii, vzdelávaniu alebo sympatické značky na začiatku svojej existencie. Niektoré z nich možno nespasia svet prevratnou myšlienkou. Spôsobia „iba“ tak banálnu vec akou je radosť, potešenie, úsmev. A aj o to nám išlo. Vytvoriť pestrú mozaiku príbehov a dokázať, že v spoločnosti sa deje veľa dôležitého aj pekného, len o tom nie vždy vieme. Šíreniu týchto myšlienok  má práve pomôcť aj video z Cukru. Naším malým cieľom je tiež inšpirovať druhých, že firma nemusí niečo vracať komunite, až keď je zabehnutá a má na konte vyšší kapitál. Z hľadiska dlhodobo udržateľnej občianskej spoločnosti to môže robiť aj mladá a malá firma postupne. Cukru supports je náš vklad do takejto spoločnosti.

Každý vybraný projekt budeme kontaktovať osobne a dohodneme si individuálne ďalší postup. S videom vždy prinesieme aj blog, v ktorom vám celý príbeh predstavíme.

Ak ste sa vo finálnom výbere nenašli, neznamená to, že váš projekt je horší. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. S viacerými sme sa stretli aj osobne, výberu a diskusii nad vašimi prihláškami sme kolektívne venovali veľmi veľa času. Nabili ste nás neuveriteľnou dávkou energie a dokázali ste, že nás je tu stále viac a viac takých, ktorí chceme robiť veci, ktorým veríme. Veci, ktoré robia denno denne život krajším a lepším. Od maličkostí po prevratné veci. A žiť v takomto svete sa nám páči.

Za Cukru vás všetkých týmto pozdravuje

Martina Slováková, head&heart of Cukru production